Jsme...společenství lidí se zkušenostmi s kruhem
Inspirujeme...jednotlivce i společnosti k zodpovědnému růstu
Ladíme...vnitřní komunikaci a procesy
Měníme...s pokorou společně sebe, své spolupracovníky i klienty

Inspirací jsou pro nás také kvality jilmu podle stromokruhu: Jilm dodržuje pravidla hry, má ochotu pomáhat. Chce jít svou vlastní cestou, pomáhá překonat strach. Podporuje velkorysost, dobré smýšlení, pilnost, spolehlivost, tvůrčí sílu, smysl pro spravedlivou míru. Je prostředníkem mezi různými světy a představuje princip zodpovědnosti.